André Bosman ziet rol voor gemeenten bij toekomst energie

Op 7 november was er een politiek café over energie, georganiseerd door VVD Soest. Tweede Kamerlid André Bosman ging in op de toekomst van onze energiebronnen. Hij ziet een rol voor gemeenten om juist met lokale initiatieven aan de gang te gaan. Door kleinschaligheid kan innovatie ontstaan en door ervaringen te delen met andere gemeenten ontstaan leereffecten. Solar Runway is in dit verband een goed voorbeeld. Carel Bense heeft op dezelfde avond de geschiedenis en de techniek uiteen gezet van energieopwekking via de landingsbaan op Soesterberg: Solar Runway. Daarna werd er gediscussieerd over mogelijkheden en onmogelijkheden van alternatieve energieopwekking. Jacqueline Vaessen, woordvoerder energie voor de VVD in de Provinciale Staten was ook aanwezig en had veel belangstelling voor het initiatief vanuit Soest. Zij vindt dat Solar Runway een mooi voorbeeld is van hoe innovatie in energieopwekking vorm krijgt op een liberale manier.


Zet cookies aan om de video te tonen.