In memoriam Hans Gerretsen 1953-2018

In memoriam Hans Gerretsen 1953-2018


Met droefheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden van onze vice voorzitter en oud voorzitter van de VVD Soest


Hans Gerretsen


Sinds juni 1977 is Hans een zeer actief lid geweest die het wel en wee van de gemeente Soest op de voet volgde en hier zijn eigen commentaar op gaf.

Binnen de VVD heeft Hans meerdere functies bekleed en zette zich met hart en ziel in voor de vereniging.

Zijn dienstbaarheid, vriendschap en maatschappelijke betrokkenheid waren typerend voor de wijze waarop hij invulling gaf aan zijn lidmaatschap.

Met het heengaan van Hans verliezen wij een bijzonder en actief lid.


Wij wensen Elleke, Fulco, Reinout en Maurick alle sterkte met het verwerken van dit grote verlies.


VVD Soest/Soesterberg