Liesa van Aalst-Veldman

Sinds mei 2018 is Liesa Wethouder in de Gemeente Soest namens van de VVD. Liesa is bereikbaar via  l.vanaalst@soest.nl. Voor 2018 was Liesa enkele jaren actief in het bestuur als Gemeenteraadslid.

 Wie is Liesa

"Ik ben actief in de politiek, omdat ik graag mijn bijdrage wil leveren aan Soest. De politiek gaat over jou, mij en onze omgeving. Over kleine besluiten, zoals verbeteringen in de straat, tot grote projecten als het duurzaam maken van Soest. Ook de komende periode zet ik me graag met daadkracht en optimisme in voor Soest.

De afgelopen vier jaar heb ik me toegelegd op het sociaal domein, dat gaat over zorg en ondersteuning aan inwoners van Soest. Ik vind het belangrijk dat we nagaan of we onze mooie plannen daadwerkelijk realiseren. Zorgen we er als gemeente inderdaad voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen? Dragen onze gemeentelijke projecten eraan bij dat inwoners zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving? In de afgelopen vier jaar hebben we stappen de goede kant op gezet, maar er is nog veel te ontdekken!

Samen met mijn man en twee dochters wonen we met veel plezier in Soest."

Liesa van Aalst