Standpunten

 • Verkiezingsprogramma

  2022-2026

  In dit programma lezen jullie wat we als VVD willen realiseren de komende periode

  Lees meer
 • Wonen

  Met behoud van groen

  We vinden het belangrijk dat iedereen een passende en betaalbare woning kan vinden

  Lees meer
 • Economie

  Ruimte voor ondernemen

  Voldoende ruimte voor ondernemers en lokale werkgelegenheid

  Lees meer
 • Economie

  Winkels

  Behoud van winkels en voorzieningen

  Lees meer
 • Sociaal domein

  Goede zorg & ondersteuning

  De best mogelijke zorg voor inwoners die dit echt nodig hebben

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Groen en duurzaamheid

  De VVD neemt haar verantwoordelijkheid voor een duurzaam Soest

  Lees meer
 • Mobiliteit

  Goed bereikbaar

  Maximale bereikbaarheid van en in Soest en Soesterberg

  Lees meer
 • Soesterberg

  Nu doorpakken

  We leunen niet achterover, want Soesterberg moet zich blijven ontwikkelen

  Lees meer
 • Afval

  Geen Diftar

  We scheiden al heel goed ons afval op weg naar een circulaire economie in de gemeente

  Lees meer
 • Financiën

  Solide financieel beleid

  De gemeente Soest staat er financieel gezond voor. Dat is mede te danken aan onze aandacht voor de financiën

  Lees meer
 • Sport en cultuur

  Passend bij Soest

  De sport moet structureel op orde blijven en de VVD wil een cultuuraanbod dat past bij de schaal van Soest

  Lees meer
 • Veiligheid

  Hoge prioriteit

  Een gemeente waar we ons veilig voelen: openbare orde en veiligheid hebben bij de VVD hoge prioriteit

  Lees meer
 • Bestuur

  Bestuur en dienstverlening

  Belemmeringen wegnemen en zorgen voor een adequate ambtelijke bezetting

  Lees meer