Nieuws

 • Welkom bij VVD Soest - Soesterberg

  Op deze website laten we zien wat we doen en komen we graag met jou in contact. Lees verder

 • Joost Lobbes nieuwe fractievoorzitter VVD Soest

  27 mei − De raad heeft op 23 mei ingestemd met de voordracht van Anne Sterenberg als wethouder en daarmee opvolger van Liesa van Aalst. Anne was daarvoor fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Soest. Met het vertrek van Anne uit de raad heeft Joost Lobbes de zetel van Anne overgenomen in de raad. Joost is daartoe op 23 mei geïnstalleerd als raadslid. Lees verder

 • Voordracht Anne Sterenberg als wethouder Soest

  25 april − Fractievoorzitter Anne Sterenberg (37 jaar) wordt door de VVD Soest voorgedragen als nieuwe wethouder in de gemeente Soest. Hiermee wordt de vacante positie in het college van burgemeester en wethouders ingevuld. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 mei is de officiële benoeming van Anne als wethouder voorzien. Er zal dan gestemd worden over haar voordracht. Voorafgaand vindt de gebruikelijke integriteitstoets plaats. Lees verder

 • Wethouder Liesa van Aalst kondigt afscheid aan

  23 april − Op 22 april j.l. werd de fractie verrast door deze mededeling van onze wethouder Liesa van Aalst in ons fractieoverleg. Na zes jaar van onvermoeibare inzet heeft Liesa besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan als directeur bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Lees verder

 • Startersleningen gemeente Soest verder veruimd

  29 maart − Afgelopen november heeft de VVD Soest een motie ingediend om te onderzoeken of de startersleningen voor woningzoekende in de gemeente Soest verder verruimd kon worden. Lees verder

 • Algemene beschouwingen van de VVD over tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang

  15 maart − Tijdens de bijeenkomst van 14 maart heeft de raad gereageerd op de richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Die richtlijnen, het toetsingskader, stelde het college kortgeleden op. Het doel ervan is om te beoordelen of toekomstige locaties voor vluchtelingenopvang en tijdelijke woningen passend zijn binnen de gemeente Soest. Lees verder

 • Begroting 2024 unaniem aangenomen

  10 november − Een mooier compliment kan het college niet krijgen. De begroting voor 2024 is 9 november unaniem aangenomen door de raad. De VVD sprak haar complimenten uit voor het verzette werk en onze ambities voor 2024. Door de raad zijn diverse moties en amendementen ingediend. Een deel daarvan werd unaniem aangenomen. Het was een mooie avond vol debat met mooie stappen voor de toekomst. Lees verder

 • Kamers met aandacht voor jongeren in Soest en Soesterberg

  09 juni − De gemeente is gestart met een samenwerking met 'Kamers met Aandacht': een nieuwe woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie of het huis verlaten maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Het gaat vooralsnog om een proef van twee jaar. Lees verder

 • Geluidsoverlast Tunnel N237 Soesterberg

  23 mei − De VVD heeft het College vragen gesteld over de geluidoverlast die door inwoners van Soesterberg wordt ervaren van de tunnel van de N237 (Amersfoortsestraat) die is aangelegd om Soesterberg kern meer met Soesterberg Noord te verbinden. Lees verder

 • Het Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg komt er nu echt

  28 april − Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de komst van het sociaal-cultureel centrum op de begane grond van het gebouw Den Bergh aan het Den Berghplein. Een ontzettend mooie ontwikkeling waarmee we na een jarenlange zoektocht nu echt een belangrijke verkiezingsbelofte inlossen. En dat in het hart van het dorp. Lees verder

 • Raadgever Anne Sterenberg: Dorpse karakter

  16 april − Leer de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Anne Sterenberg (VVD) kwam vanuit Haarlem naar Soest en kan het dorpse karakter erg waarderen. 'Onze buurvrouw zou het een belediging vinden als we haar niet zouden vragen tijdens onze reizen op onze kat te passen.' Lees verder

 • VVD stemt in met bestemmingsplan Dalweg

  11 februari − Op donderdag 9 februari heeft de fractie van de VVD en een grote meerderheid in de raad ingestemd met het bestemmingsplan dat de richtlijnen geeft voor de bouw van maximaal 250 woningen aan de Dalweg. Er komen appartementencomplexen op de plaats van het huidige politiebureau en sporthal Beukendal. Onderstaand is de spreektekst van onze woordvoerder Vincent van der Wardt opgenomen met daarin de beweegredenen voor de VVD om in te stemmen met dit voorstel. Lees verder

 • Raadgever Vincent van der Wardt: Nieuwe fase

  08 februari − Leer de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week: Vincent van der Wardt (VVD) over de weg van Soester ondernemer naar raadslid. 'De eerste raadsperiode is een rollercoaster voor mij. Van verbazing naar verwondering, van twijfel tot aan bevestiging, op weg naar verbinding en samenwerking.' Lees verder

 • Raadgever René Corbeij: Ooit een villadorp

  28 december − Leer de mensen in de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week René Corbeij (VVD): 'Het is mijn grote wens dat de toekomstige gemeenteraden van ons dorp meewerken aan het behoud van onze fraaie historische panden.' Lees verder

 • Raadgever Rik van Zutphen: Roerige tijden

  30 november − Leer de raadsleden kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week: Rik van Zutphen (VVD) over roerige tijden. 'Niet alles kan de gemeente oplossen, dus zullen we ook een beroep op elkaar moeten doen.' Lees verder

 • Begroting unaniem aangenomen. Hondenbelasting fors omlaag

  11 november − Gisteren is de begroting unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Uit de bijdrage in de algemene beschouwingen van 3 november had al opgemerkt kunnen worden dat de VVD zou instemmen. Wij hebben onze dank uitgesproken voor het harde werk van onze ambtenaren en de griffie. Lees verder

 • Vuurwerkverbod Soest niet handhaafbaar

  11 november − Zoals in de Algemene Plaatselijke Verordening staat, is in de gemeente Soest een algemeen vuurwerkverbod. Alleen categorie F1 vuurwerk is toegestaan. Dit verbod was voorgaande jaren ook van toepassing, echter toen was er sprake van een landelijk vuurwerkverbod waardoor er ook geen verkoop van (legaal) vuurwerk plaatsvond. We hebben tijdens de jaarwisseling allen kunnen waarnemen dat dit verbod ons geen vuurwerkvrije jaarwisseling heeft gebracht. Lees verder

 • Inbreng fractie VVD bij de algemene beschouwingen over de Begroting 2023

  04 november − Op 3 november vonden in de Soester Gemeenteraad de algemene beschouwingen plaats over de Begroting 2023. De VVD heeft haar steun uitgesproken voor de Taskforce Bouwen & Wonen en heeft wederom aandacht gevraagd voor de gewenste verruiming van de zondag openstelling. Verder was er o.a. aandacht voor de onzekere tijden voor zowel de gemeente als onze inwoners en de vraag of we ons kwijtscheldingsbeleid rechtvaardig vinden. Onze gehele bijdrage lees je hier. Lees verder

 • Fractie in gesprek met Staatssecretaris van Defensie

  06 oktober − Op 5 oktober heeft onze Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD) een bezoek gebracht aan de VVD fractie om in een informeel huiskamergesprek met elkaar van gedachte te wisselen. Lees verder

 • Eerlijk en doeltreffend

  28 september − Leer de mensen uit de gemeenteraad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week; Jasper van 't net (VVD) over mooie momenten uit zijn eerste jaar als raadslid. Lees verder