Nieuws

 • Welkom bij VVD Soest - Soesterberg

  Op deze website laten we zien wat we doen en komen we graag met jou in contact. Lees verder

 • Kamers met aandacht voor jongeren in Soest en Soesterberg

  09 juni − De gemeente is gestart met een samenwerking met 'Kamers met Aandacht': een nieuwe woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie of het huis verlaten maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Het gaat vooralsnog om een proef van twee jaar. Lees verder

 • Geluidsoverlast Tunnel N237 Soesterberg

  23 mei − De VVD heeft het College vragen gesteld over de geluidoverlast die door inwoners van Soesterberg wordt ervaren van de tunnel van de N237 (Amersfoortsestraat) die is aangelegd om Soesterberg kern meer met Soesterberg Noord te verbinden. Lees verder

 • Het Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg komt er nu echt

  28 april − Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de komst van het sociaal-cultureel centrum op de begane grond van het gebouw Den Bergh aan het Den Berghplein. Een ontzettend mooie ontwikkeling waarmee we na een jarenlange zoektocht nu echt een belangrijke verkiezingsbelofte inlossen. En dat in het hart van het dorp. Lees verder

 • Raadgever Anne Sterenberg: Dorpse karakter

  16 april − Leer de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Anne Sterenberg (VVD) kwam vanuit Haarlem naar Soest en kan het dorpse karakter erg waarderen. 'Onze buurvrouw zou het een belediging vinden als we haar niet zouden vragen tijdens onze reizen op onze kat te passen.' Lees verder

 • VVD stemt in met bestemmingsplan Dalweg

  11 februari − Op donderdag 9 februari heeft de fractie van de VVD en een grote meerderheid in de raad ingestemd met het bestemmingsplan dat de richtlijnen geeft voor de bouw van maximaal 250 woningen aan de Dalweg. Er komen appartementencomplexen op de plaats van het huidige politiebureau en sporthal Beukendal. Onderstaand is de spreektekst van onze woordvoerder Vincent van der Wardt opgenomen met daarin de beweegredenen voor de VVD om in te stemmen met dit voorstel. Lees verder

 • Raadgever Vincent van der Wardt: Nieuwe fase

  08 februari − Leer de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week: Vincent van der Wardt (VVD) over de weg van Soester ondernemer naar raadslid. 'De eerste raadsperiode is een rollercoaster voor mij. Van verbazing naar verwondering, van twijfel tot aan bevestiging, op weg naar verbinding en samenwerking.' Lees verder

 • Raadgever René Corbeij: Ooit een villadorp

  28 december − Leer de mensen in de raad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week René Corbeij (VVD): 'Het is mijn grote wens dat de toekomstige gemeenteraden van ons dorp meewerken aan het behoud van onze fraaie historische panden.' Lees verder

 • Raadgever Rik van Zutphen: Roerige tijden

  30 november − Leer de raadsleden kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week: Rik van Zutphen (VVD) over roerige tijden. 'Niet alles kan de gemeente oplossen, dus zullen we ook een beroep op elkaar moeten doen.' Lees verder

 • Begroting unaniem aangenomen. Hondenbelasting fors omlaag

  11 november − Gisteren is de begroting unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Uit de bijdrage in de algemene beschouwingen van 3 november had al opgemerkt kunnen worden dat de VVD zou instemmen. Wij hebben onze dank uitgesproken voor het harde werk van onze ambtenaren en de griffie. Lees verder

 • Vuurwerkverbod Soest niet handhaafbaar

  11 november − Zoals in de Algemene Plaatselijke Verordening staat, is in de gemeente Soest een algemeen vuurwerkverbod. Alleen categorie F1 vuurwerk is toegestaan. Dit verbod was voorgaande jaren ook van toepassing, echter toen was er sprake van een landelijk vuurwerkverbod waardoor er ook geen verkoop van (legaal) vuurwerk plaatsvond. We hebben tijdens de jaarwisseling allen kunnen waarnemen dat dit verbod ons geen vuurwerkvrije jaarwisseling heeft gebracht. Lees verder

 • Inbreng fractie VVD bij de algemene beschouwingen over de Begroting 2023

  04 november − Op 3 november vonden in de Soester Gemeenteraad de algemene beschouwingen plaats over de Begroting 2023. De VVD heeft haar steun uitgesproken voor de Taskforce Bouwen & Wonen en heeft wederom aandacht gevraagd voor de gewenste verruiming van de zondag openstelling. Verder was er o.a. aandacht voor de onzekere tijden voor zowel de gemeente als onze inwoners en de vraag of we ons kwijtscheldingsbeleid rechtvaardig vinden. Onze gehele bijdrage lees je hier. Lees verder

 • Fractie in gesprek met Staatssecretaris van Defensie

  06 oktober − Op 5 oktober heeft onze Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD) een bezoek gebracht aan de VVD fractie om in een informeel huiskamergesprek met elkaar van gedachte te wisselen. Lees verder

 • Eerlijk en doeltreffend

  28 september − Leer de mensen uit de gemeenteraad kennen in de rubriek Raadgever uit de Soester Courant. Deze week; Jasper van 't net (VVD) over mooie momenten uit zijn eerste jaar als raadslid. Lees verder

 • Creatieve uitlaatklep

  05 juli − Leer de mensen uit de gemeenteraad kennen in de wekelijkse rubriek Raadgever van de Soester Courant. Deze week: fractieassistent voor de VVD Joost Lobbes over drummen als creatieve uitlaatklep. Lees verder

 • Wisselingen binnen de fractie: Anne Sterenberg fractievoorzitter

  09 juni − Met het bekrachtigen van het coalitieakkoord op donderdag 9 juni, vinden er een aantal wisselingen plaats binnen onze fractie. Huidig fractievoorzitter Liesa van Aalst wordt namens de VVD wethouder in het college. Lees verder

 • Motie VVD: vlaggen in de raadzaal aangenomen.

  13 mei − Gisteravond heeft de VVD Soest samen met de fracties van POS, CU-SGP, CDA, PVDA en BBS een motie vreemd ingediend om de Nederlandse vlag, Provinciale vlag en Europese vlag een plek te geven in de Soester Raadzaal. Lees verder

 • Tweede verslag informateur

  29 april − De tweede informateur heeft verslag uitgebracht en nu kunnen de onderhandelingen beginnen. Lees verder

 • Debat over verslag informateur

  08 april − De informateur heeft haar werk gedaan en alle 10 fracties uit de gemeenteraad gesproken. Lees verder

 • Nieuwe VVD fractie benoemd

  02 april − Op 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en daarmee ook de VVD fractie. Lees verder