Lage lasten en duurzaam wonen

Zowel de lokale VVD Soest als de provinciale fractie vinden dat belastingen zo laag mogelijk moeten zijn. Het merendeel van de inkomsten van de provincie wordt betaald door automobilisten. Goed nieuws is dat voor alle ambities de provinciale belastingen niet worden verhoogd. Zelfs de inflatie wordt niet doorgerekend. Hierdoor komen de absolute lasten van de Utrechtse autobezitter lager uit. De woningmarkt is onstuimig. De toekomst vraagt om extra woningen en de bestaande markt zit vast: er zijn weinig woningen beschikbaar en er is een tekort aan middeldure huur- en koopwoningen in de regio Utrecht. De VVD wil dit oplossen door juist dit soort woningen te bouwen, bijvoorbeeld in Soesterberg. Bij de bouw letten wij sterk op duurzame punten. Bijvoorbeeld met het project Solar Runway, waarbij de voormalige startbaan energie op gaat wekken. En de nieuwe huizen worden vrij van aardgas

Volg voor het hele artikel onderstaande link:

VVD Lage lasten en duurzaam wonen