Vragen erfpachtprocedure Nieuw Eldorado

De jonge ondernemers van Nieuw Eldorado willen graag eigenaar worden van de manege. Voordat de koop bezegeld kan worden moet eerst een gemeentelijke procedure worden afgerond. Daar heeft de VVD-fractie vragen over gesteld.

© Nieuw Eldorado

Al in 2016 heeft namelijk bomenkap en afvoer van grond plaatsgevonden zonder de vereiste vergunning. Daarom moet de huidige eigenaar, die daarvoor verantwoordelijk is, een schadevergoeding betalen aan de gemeente. De hoogte van het schadebedrag moet nog worden vastgesteld en dit vertraagt de overdracht van de erfpacht.

De VVD-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college. Zie in de bijlage onze vragen en de ontvangen antwoorden.