Vragen bomenkap Wieksloterweg OZ

In het bos aan de Wieksloterweg OZ zijn een groot aantal bomen gekapt. De VVD-fractie heeft het college gevraagd of dit verband houdt met de plannen een natuurbegraafplaats aan te leggen.

In het bosgebied aan de Wieksloterweg zijn plannen voor een natuurbegraafplaats, maar de besluitvorming hierover is uitgesteld. We willen graag weten of kap van de bomen verband houdt met de plannen. De VVD-fractie verwacht namelijk dat in het gebied geen voorbereidingen getroffen worden om de natuurbegraafplaats te realiseren totdat de besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden.

Zie in de bijlagen de vragen die we hebben ingediend en de beantwoording van het college.