Op naar een Masterplan Soest

Elke Soester is trots op ons levendige en groene dorp. En sla de verkiezingsprogramma’s er maar op na, alle partijen willen zorgen dat Soest zo blijft. Maar ziet het toekomstige Soest er wel levendig en groen uit?

© Patrick van Emst

Als we Soest houden zoals het is, zijn we weliswaar groen maar worden we ook grijzer, kleiner en gaan scholen en sportverenigingen sluiten. Als we bouwen naar de vraag op de woningmarkt blijven we levendig, maar moet ons groen wijken voor beton en slibben de wegen vol. Een zowel levendige als groene toekomst voor Soest is dus geen vanzelfsprekendheid.

Bij elke discussie over ruimtelijke ontwikkelingen blijkt verder dat meerdere ruimtevragers om voorrang strijden. We willen woningbouw - het liefst voor senioren en starters (en ook nog betaalbaar) - ruimte voor bedrijven, sportvoorzieningen en behoud van groen. Denk aan de recente discussies over bijvoorbeeld de nieuwbouw aan de Spoorstraat of de bouw van de sporthal. We voeren in de gemeenteraad discussies over deze losse locaties, vaak pas als al concrete plannen zijn gemaakt. Dit maakt het lastig om tot goede besluiten te komen en daar is Soest niet bij gebaat.

Daarom wil de VVD zo snel mogelijk aan de slag met een Masterplan voor Soest. Net als voor Soesterberg, maken we een toekomstvisie voor Soest. In deze toekomstvisie beantwoorden we de volgende vraag: Hoe willen we dat Soest er over 20 jaar uit ziet? In deze visie leggen we verbindingen tussen onderwerpen zoals wonen, recreatie, werken, natuur en welzijn. We nemen met het Masterplan in één keer een besluit over wat we op welke locaties in Soest willen ontwikkelen om de toekomstvisie werkelijkheid te laten worden. De VVD wil dat de nieuwe gemeenteraad het Masterplan opstelt met inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zo komen we tot een toekomstvisie die gedragen wordt door de Soesters, die goed afgewogen is en die op korte termijn daadkrachtige besluitvorming mogelijk maakt. Alleen zo kunnen we zorgen dat Soest dat mooie levendige en groene dorp blijft dat we allemaal voor ogen hebben.

Voor een succesvolle toekomstvisie is de participatie van inwoners en ondernemers essentieel. De VVD roept alle politieke partijen en u als inwoner van Soest op om samen de schouders te zetten onder een Masterplan voor Soest. Doet u mee?

 

Liesa van Aalst

VVD-fractie en kandidaat gemeenteraadslid