Buitensport Bosstraat

Wij zijn voor clustering van velden en goede ruimtelijke inpasbaarheid, wat betekent dat de voorkeursvariant in het rapport van Soweco, de voorkeur van het college, ook onze voorkeur is. MHC krijgt het veld erbij waar zo lang op gewacht is. Het hoofdveld van SEC wordt een kunstgrasveld en velden van SO-Soest worden opgeknapt. Voorts worden toegangs- en parkeermogelijkheden verbeterd.

Wij begrijpen dat deze keuze SEC heel erg tegen zal vallen, maar wij hebben er vertrouwen in dat door goede samenwerking in het delen van velden, SEC bestaansrecht zal houden op de Bosstraat. 

Ons allergrootste bezwaar tegen de voorkeursvariant van het college is het kappen van bomen om 100 parkeerplaatsen mogelijk te maken voor piekbelasting op zaterdagochtend. Dat gaat ons te ver. Daarvoor is de natuur in Soest en de lommerrijke Bosstraat naar onze mening te waardevol. Daarnaast levert het de gemeente aanzienlijke besparing op als het vijfde veld van SO-Soest niet verschoven wordt.

Wij menen dat verkeersveiligheid niet afhangt van riante hoeveelheid parkeerplaatsen. Wij zien eerder verbetering in de verkeersveiligheid in een combinatie van parkeerplaatsen en verkeersmaatregelen. Wij menen dat een toename van 50 parkeerplaatsen door optimalisatie van de huidige parkeergelegenheid vooralsnog voldoende moet zijn.