De VVD Soest/Soesterberg en Sociaal Domein

14 oktober j.l. organiseerde de VVD Soest/Soesterberg een discussieavond over het sociaal domein. Onze eigen VVD-wethouder Liesa van Aalst nam ons mee door de complexe materie Sociaal Domein

Met het sociaal domein staan gemeenten voor een enorme opgave. De gemeente heeft tot taak om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzamer worden, meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. De laatste jaren stijgt de vraag naar de zorg en ondersteuning die gemeenten bieden, terwijl de financiële middelen die gemeenten van rijkswege krijgen fors achterblijven. Hoe kunnen we er ook in Soest voor zorgen dat we de zorg en ondersteuning betaalbaar houden én dat de gemeente er is voor de mensen die dat nodig hebben? 

Deze vraagstukken houden velen van ons bezig. Alle reden om met elkaar van gedachte te wisselen over waar de prioriteiten voor de gemeente Soest moeten liggen.
Onze eigen VVD-wethouder, Liesa van Aalst, heeft niet alleen het Sociaal Domein in haar portefeuille, maar ook Financiën. Zij ging daarom in gesprek met onze leden over dit onderwerp. Hoe staan we ervoor in Soest? Welke ontwikkelingen zien we? Zijn keuzes noodzakelijk?