Burgerparticipatie moet je doen!

Als docent geschiedenis en maatschappijleer ben ik al lang geïnteresseerd in onze rechtsstaat en democratie.

Vroeger op school had ik daar al grote belangstelling voor. Op dit moment is de afstand tussen de burger en de politiek een belangrijk thema in de media. Burgerparticipatie staat bij veel gemeenten op de agenda. Naar mijn idee is het denkbeeld dat de afstand tussen burger en politiek groter is dan 18 jaar geleden niet juist. In 2002 zat ik voor het eerst in de gemeenteraad van Soest. Toen was er ook al sprake van deze grote afstand. Er werd destijds van alles uit de kast getrokken om de burger naar de raadszaal te lokken. In 2018 kwam ik na een pauze van 8 jaar terug in de raad. Het eerste wat mij opviel was dat de burger veel beter bediend wordt dan 16 jaar daarvoor.


De Soester burgers moesten vroeger zelf de gang naar het gemeentehuis maken om de raadsagenda en de achterliggende stukken te bemachtigen. Internet is een belangrijke rol gaan spelen: tegenwoordig kan iedereen via www.gemeenteraad.soest.nl de agenda en de achterliggende stukken in huis krijgen. Verder is er via internet, Twitter en Facebook ] zeer veel informatie over Soest en de raadsbesluiten te vinden. 


Wat mij ook opviel, na 8 jaar afwezigheid, was dat het aantal avonden dat wordt besteed aan participatie van burgers enorm gegroeid is. In bijna elke cyclus van raadsvergaderingen is een ‘avond samenleving’ opgenomen. Ook gaan de raadsleden een aantal maal per jaar op tour in Soest om instellingen, organisaties, plekken, enz. te bezoeken. Er bestaat de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen. Het nieuwste fenomeen is ‘the right to challenge’: als inwoners denken dat ze een taak beter kunnen uitvoeren dan de gemeente, kunnen ze de gemeente uitdagen. Toch weten nog steeds weinig burgers de weg naar de raadszaal te vinden. 


In dit raadsjaar is burgerparticipatie een van de thema’s voor de raad. De aftrap werd in november gegeven door Ferenc van Damme, een interessante gastspreker, tijdens een inspiratie-avond. Hij schetste een toekomstbeeld met vele technologische ontwikkelingen en hun mogelijke invloed op onze democratie. Het zal voorlopig allemaal zo’n vaart nog niet lopen, dus wil ik iedereen oproepen gebruik te maken van de huidige middelen. Mijn raad is dan ook: Wacht niet af wanneer u een probleem, een plan, een voorstel of iets dergelijks heeft. Bel eens raadslid, benader een politieke partij, bezoek een raadsvergadering of spreek daar in, start een burgerinitiatief of daag de gemeente uit. Burgerparticipatie moet je doen!