VVD-wethouder Liesa van Aalst over de gevolgen van het Coronavirus

Ook in Soest zijn de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus breed voelbaar. Het raakt onze inwoners en onze ondernemers hard. Onze wethouder Liesa van Aalst gaat in op de gevolgen voor ondernemers en de gemeentelijke zorg en ondersteuning.

 

“De gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus zijn ingrijpend voor het Soester bedrijfsleven. De horeca wordt hard geraakt door de noodzakelijke sluiting en in de supermarkten draait het personeel overuren om de bezoekers in hun winkels veilig te ontvangen. De gevolgen beperken zich echter niet tot deze branches, iedereen heeft op enigerlei wijze hiermee te maken. 

Het kabinet heeft een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd voor ondernemers om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Ook lokaal werkt de gemeente hard om ondernemers te ondersteunen. De gemeente Soest wil initiatieven van lokale bedrijfsleven helpen, van kleine zelfstandige tot MKB’er. Daarom gaan verschillende maatregelen versneld in. Op de website van de gemeente worden deze maatregelen toegelicht. Dit betreft een eerste overzicht aan maatregelen, aanvullende maatregelen worden voorbereid.”

Liesa heeft afgelopen woensdag namens het college een open brief aan de ondernemers gestuurd.

 

“Ook voor zorgorganisaties en mensen die zorg en ondersteuning ontvangen zijn de maatregelen ingrijpend. Zo is er geen bezoek meer toegestaan in verpleeghuizen, een zware maatregel voor zowel medewerkers, bewoners als naasten. Ook zorgaanbieders zoals welzijnsorganisaties en eerstelijnsorganisaties kunnen niet de zorg bieden zoals zij en wij gewoon zijn. Zo hebben de huisartsen gezamenlijk een speciaal coronaspreekuur ingericht, gaat de voorleesexpres van Balans digitaal verder en na een oproep hebben vele jonge vrijwilligers zich gemeld om de SWOS te helpen bij de ondersteuning van ouderen. En waar voor de ene zorgaanbieder werk tijdelijk wegvalt, worden er in de andere zorgorganisatie juist overuren gemaakt. 

Het algemene beeld is dat zowel inwoners als organisaties creatief zijn en elkaar weten te vinden waar nodig in de zorg voor onze kwetsbare inwoners. Wel vraagt de situatie om een continue vinger aan de pols houden, want naarmate de maatregelen langer duren kan de situatie veranderen.” 

Het liefst zou Liesa er op uitgaan om te horen wat er in Soest speelt. Dat kan nu niet en daarom heeft ze deze video boodschapvoor gemeentelijke partners in het sociaal domein.