Raadslid Rik van Zutphen over het belang van naar elkaar luisteren

Het nadeel van een achternaam die met een Z begint is dat je vaak als laatste aan de beurt bent. Dat was op school al zo en ook met deze wisselcolumn van raadsleden ben ik (bijna) de hekkensluiter. Maar dat vind ik niet erg; dat ben ik inmiddels wel gewend.

Ik ben 19 jaar geleden als Hagenaar in Soest gaan wonen en ben ons dorp erg gaan waarderen. De keuze voor Soest was geen bewuste: ik had een mooie baan gekregen in Arnhem en reed iedere dag op en neer van Den Haag naar Arnhem. Best een hele reis, dus bracht ik veel tijd door in de auto. In het begin ging dat wel, maar naar verloop van tijd wilde ik dichterbij wonen. Een collega was mij voorgegaan naar Soest en gaf daar hoog over op. Reden voor mij om ook Soest in mijn zoektocht naar een geschikte woning te betrekken. En dat leverde snel een leuk huis in een nog leukere buurt op. 


In het begin was het wel even wennen als je een groot deel van je leven in een grote stad hebt gewoond. Maar achteraf bleek het een heel gelukkige keuze. Onze kinderen zijn hier naar school gegaan en hebben een heel leuke tijd gehad, zijn later gaan studeren en inmiddels het huis uit. 


Voor mij was een belangrijke reden om de politiek in te gaan dat ik mee wil praten om Soest ook in de toekomst een prettig dorp te laten zijn. Dat begon enkele jaren geleden toen de Van Weedestraat op de schop ging. Ik begreep dat daar al jaren over werd gepraat en dat uiteindelijk een knoop was doorgehakt om die winkelstraat nu eens ingrijpend onder handen te nemen. Wat mij daarvan nog is bijgebleven is dat veel mensen teleurgesteld waren over het uiteindelijke resultaat. Ook de Soester Courant publiceerde toen regelmatig ingezonden brieven van teleurgestelde (en soms boze) burgers. Mijn eerste reactie was toen: nu wordt er uiteindelijk wat gedaan en is het wéér niet goed. Uiteindelijk zijn er toen nog wat zaken gewijzigd en is iedereen er inmiddels al lang en breed aan gewend.


Maar luisteren naar inwoners, zeker als ze rechtstreeks omwonende en dus belanghebbende zijn is heel belangrijk. Het is in onze democratie niet altijd mogelijk om het iedereen naar de zin te maken, maar we kunnen het natuurlijk wel proberen. En dat begint met luisteren naar elkaar. En als iets echt niet kan omdat het algemeen belang zwaarder weegt dan het eigen belang, ook duidelijk uit kunnen leggen waarom er nu toch anders wordt besloten.


Laten we dus met respect naar elkaar luisteren en proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de vele uitdagingen waar ook Soest zich de komende jaren voor geplaatst ziet. 


Rik van Zutphen

zutpr@soest.nl