VVD Soest, stelt vragen richting het college over de aanhoudende overlast.

De VVD Soest heeft schriftelijke vragen gesteld over de aanhoudende overlast rond de wijk Smitsveen.

© Foto: Soester Courant


Omwonenden van de Open Hof aan de Veenbesstraat geven aan dat zij reeds geruime tijd zeer veel hinder ondervinden van overlast door oudere jongeren, aldus de Soester Courant dd 05-08-20.

Deze jongeren treffen elkaar op de parkeerplaats, komen met auto’s en laten daarbij motoren aan. Veelal wordt kennelijk lachgas gebruikt, waarna men weer verdwijnt. In de morgen liggen er veel ballonnen die gebruikt zijn met lachgas. Bovendien is de stellige indruk gewekt dat er ook gedealed wordt. Beide aspecten zijn op zich weer een gevaar voor de verkeersveiligheid.

Tevens wordt er soms op of omstreeks middernacht gevoetbald hetgeen uiteraard tot onacceptabel lawaai leidt.

Al met al een bewijs van enorme overlast in dat gebied.

 

Enige weken geleden heeft er zelfs een forse vechtpartij, overigens bij daglicht, plaatsgevonden, waardoor het slachtoffer per ambulance moest worden afgevoerd.

 

Wel moet vermeld worden dat bij genoemde vechtpartij de politie snel ter plekke was. Politie is ook op de hoogte van de uit de hand lopende problematiek. De wijkagent houdt zich met het probleem bezig, echter het heeft nog niet tot een oplossing geleid.

 

Op grond van bovenstaande heeft de VVD fractie de volgende vragen richting het college gesteld:

 

  • is het college bekend met deze, reeds geruime tijd durende, oudere jongeren overlast bij de Open Hof aan de Veenbesstraat?
  • is het college op de hoogte van het feit dat er er lachgas gebruikt wordt, waarbij het bewijs aantoonbaar is, gezien het aantal ballonnen die ‘s morgens ter plekke worden aangetroffen?
  • is het college geïnformeerd over het feit dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag worden aangenomen dat er ter plekke eveneens gedealed wordt?
  • is het college het met de VVD eens dat de situatie bij de Open Hof onacceptabel is?
  • is het college het ook met de VVD fractie eens dat de wijkagent. overigens met alle waardering, dit probleem niet alleen kan oplossen en hij/ zij absoluut hulp nodig heeft van de politie- collegae mogelijk bv door frequente patrouillegang?
  • kan het college aangeven op welke wijze en op welk termijn een einde gemaakt kan worden aan deze onacceptabele ouderen jongerenoverlast, zodat de rust op de Open Hof en voor omwonenden terugkeert?

 

De VVD fractie,

 

Mocht u na bovenstaande bericht nog opmerkingen of vragen hebben? Stuur deze gerust naar soestersevvd@gmail.com