Peter van der Torre (VVD): 'Van duurzaam denken naar duurzaam doen'

Raadgever Peter van der Torre (VVD) ziet dat Nederlanders echt wel willen verduurzamen. ‘De tijd tikt door, dus laten we eerst eens kijken wat we zelf kunnen doen.’ Wachten met een airco tot er zonnepanelen op zijn dak liggen, bijvoorbeeld.

'Nederlanders willen echt wel. Ruim twee op de vijf hebben de afgelopen 5 jaar hun huis al energiezuiniger gemaakt. En zou de overheid hen een handje helpen, bijvoorbeeld met praktische informatie, dan belooft 30% daar vervolgens direct iets concreets mee te doen.  

Zo kijk ook ik bij de aanschaf van een nieuw elektrisch apparaat naar het energielabel. Dat bepaalde de definitieve keuze van onze koelkast. Deze hete zomer twijfelde ik nog over de aanschaf van een airco, maar besloot te wachten tot ik de energie zelf via zonnepanelen kan opwekken.

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een duurzamere samenleving. Dat willen ze ook wel, maar ze zijn afhankelijk van de raad, landelijke afspraken en afspraken met buurgemeenten.  Dat kost dus tijd.

Behalve het stimuleren van woning-isolatie en bezuinigen op energiegebruik, staat Soest bovendien een nog veel grotere opgave te wachten. Soest wil een CO2-neutrale gemeente worden met lokale duurzame opwekking van energie. Landelijk wordt dat gestimuleerd via de opdracht om samen met de regio (Amersfoort) een energie-strategie op te stellen. Dat dwingt ons in Soest om goed na te denken over wat wij willen en kunnen als gemeentelijke overheid. Want wat is daarbij realistisch, hoe ontwikkelt zich de toekomstige techniek, wie gaat dat betalen en: wat is het draagvlak onder onze inwoners?

Een concreet dilemma wat daarbij bijvoorbeeld speelt is: moeten wij een mooi Soest opofferen voor energieopwekking door megawindmolens of enorme zonnepaneel-velden? Dat is voor sommigen een schrikbeeld dat opdoemt, maar zo zwart-wit hoeft dat niet te zijn. Er zijn meer mogelijkheden en binnen de gemeenteraad discussiëren we daar dan ook over en wegen we uitgangspunten, belangen en standpunten zorgvuldig. Definitieve besluiten zijn nog niet genomen. Toch moeten we verder want de tijd tikt door.

Daarom is het verstandig om eerst te kijken welke andere, vooralsnog minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn. En het is dan ook goed om daar onze inwoners en bedrijven bij te betrekken en geen overhaaste besluiten te nemen. Uiteindelijk moet een mix van kleine en grote maatregelen ontstaan die ons in Soest de doelstellingen laten bereiken.

Laten we eerst vooral kijken naar wat we zelf kunnen doen. Maar waar haal je als burger die informatie over warmtepompen, isolatie, subsidies, etc.?  Praktische informatie is te vinden op www.duurzaambouwloket.nl/gemeente.  Laten we samen actief overstappen van duurzaam denken naar duurzaam doen.'