Werp eens een blik op de Omgeving

Volgens van Dale is een Omgevingsvisie geen bestaand woord maar een combinatie van twee: ‘een wijze van zien of aanschouwen, een kijk of mening’ op of over de ‘Omgeving’ Goed beschouwd dus een manier om te kijken naar de ruimte in en om Soest. Wat doen we daar nu mee en wat willen we er mee in de komende jaren?


Die vraag stellen roept eigenlijk een andere vraag op: Wat voor Soest willen we zijn?

Als het aan de VVD ligt laten we Soest een levendig dorp blijven. Geen stad, maar een dorp waar voldoende voorzieningen zijn om een goede kwaliteit van leven voor de inwoners mogelijk te maken. Natuurlijk is dat een rekbaar begrip, maar het betekent, wat ons betreft,  in ieder geval dat er voldoende inwoners moeten zijn om de huidige voorzieningen in stand te houden.

Geen grote groei dus maar wel wat woningen erbij. Gezinnen worden kleiner en eenpersoonshuishoudens nemen toe en dat vraagt om meer woningen dan nu in Soest. Ook zien wij in het bouwen van woningen een mooie kans om ook andere zaken te realiseren. Door slim te bouwen kan ook de woonomgeving worden verbeterd, kunnen recreatiemogelijkheden worden gecombineerd of lokaal energie worden opgewekt.

Bouwen heeft echter ook een keerzijde: het neemt ruimte in. Ruimte die je niet voor andere zaken kunt gebruiken. En dat is iets wat we ook graag voor het toekomstige Soest willen behouden: ruimte 

Naast een mooi en levendig dorp, biedt Soest iedere inwoner de mogelijkheid om in weinig tijd even weg gaan uit de bebouwde omgeving. Vanuit je woning kun je zo de polder inlopen, een boswandeling maken of in de Duinen terecht komen. 
Wat je ook vindt van natuur of groen, het is een grote kwaliteit voor mensen om even geen steen of auto’s om je heen te hebben. 

Grootschalig bouwen in Soest kan deze kwaliteit onomkeerbaar te niet doen. Zowel binnen als buiten de grenzen van het dorp (de ‘rode contour’) is deze kwaliteit aanwezig.

Laten we Soest dus levendig houden. Een dorp dat niet op slot zit, maar ook niet wordt volgebouwd. Laten we goed nadenken over de plekken waar we bouwen zodat er voldoende inwoners blijven, maar tegelijkertijd zorgen dat de ruimte in- en om Soest blijft.

Laten we niet alleen een visie op de omgeving ontwikkelen, maar die omgeving ook behouden