Eric de Wilde stopt per 1 augustus als fractievoorzitter van de VVD Soest.

Namens de fractie Soest-Soesterberg en het bestuur van de VVD Eemdelta-BBS maken wij bekend dat Eric de Wilde, onze huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad, met ingang van 1 augustus a.s. zijn functie neerlegt.

Eric vervulde namens de VVD meer dan 15 jaar lang diverse rollen in de gemeenteraad van Soest. Vanaf 2006 was hij actief als raadslid en sinds 2018 is hij  fractievoorzitter. Bij de verkiezingen van 2014 en 2018 was hij lijsttrekker voor de lokale VVD.
 
De groei van zijn eigen onderneming, de daarmee samenhangende werkdruk, en recente gebeurtenissen in de privésfeer hebben hem doen besluiten om zijn rol eerder neer te leggen dan voorzien.
Zelf zegt Eric de Wilde dat hij het verschrikkelijk jammer vindt om de klus niet te kunnen afmaken maar dat de situatie hem geen andere keus laat.
 
Eric zal in zijn rol van fractievoorzitter worden opgevolgd door Peter van de Torre en Jasper van 't Net zal als nieuw raadslid plaatsnemen in de fractie
De ervaring van eerstgenoemde als raadslid en voormalig wethouder zal de komende periode zorgen voor continuïteit binnen de Soester VVD fractie.
Met de komst van Jasper van 't Net wordt de fractie versterkt met een jong en gedreven raadslid die al een aantal jaren actief is als fractie-assistent.
 
Wij wensen beiden succes in hun nieuwe rol, maar danken vooral Eric heel hartelijk voor zijn langdurige inzet voor de VVD in Soest en wensen hem alle succes in deze voor hem roerige periode!


Het bestuur 

VVD Eemdelta - BBS