Verkiezingsprogramma VVD Soest - Soesterberg 2022-2026Het lokale verkiezingsprogramma is in oktober vastgesteld. Rode draad hierin zijn specifieke Soester kernwaarden zoals behoud van het dorpse en groene karakter van Soest en Soesterberg, maar ook oog voor de noodzaak voor aanvullende woningbouw en ondernemen. Met aandacht voor het op orde houden van de financiën, de afronding van Soesterberg, en het beschikbaar houden van zorg en ondersteuning voor hen die dat echt nodig hebben. Het programma draagt daarom als thema Samen voor Soest en Soesterberg!

In dit programma lezen jullie wat we als VVD willen realiseren de komende periode. Hiervoor hebben we uitgebreid met Soesters en Soesterbergers gesproken over wat er speelt in onze dorpen.

Die gesprekken maken duidelijk dat Soest een fijne gemeente is om te wonen en werken. Wel is er nog veel te doen de komende jaren. We zetten ons graag in voor de uitdagingen waar we voor staan zoals het bouwen van woningen, het versterken van groen en de economische kracht van Soest en Soesterberg, maar ook goede zorg en ondersteuning voor jong en oud.

Het verkiezingsprogramma ligt nu vast, maar ons denken staat niet stil. Wil je meedenken of meehelpen? Zoek contact!

Ik wil graag samen met de andere VVD-kandidaten aan de slag voor

Soest en Soesterberg en zoveel mogelijk uit ons programma realiseren.

Dus… 16 maart 2022, stem VVD!

Liesa van Aalst

Lijsttrekker VVD