Onderzoek alles, behoud het goede'

De energietransitie en bouwen: er is al veel over geschreven en er zijn talloze inspraakavonden over georganiseerd. Waar staat de VVD in deze discussie? Uit gesprekken met inwoners komt duidelijk naar voren dat het merendeel het dorpse en groene karakter wil behouden. Waar je ook woont in onze gemeente, overal ben je snel in het groen en woon je meestal vlak bij belangrijke voorzieningen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een passende én betaalbare woning kan vinden. Daarom willen wij extra woningen blijven bouwen voor starters, senioren en in het middensegment, zonder dat dit ten koste gaat van het groene karakter.

De VVD is voor ‘stenen voor stenen’, dus herbestemming van bestaande gebouwen. En voor een combinatie van wonen, winkelen en werken in de centrumlocaties, want dat houdt deze levendig. Krachtige en gezellige winkelgebieden vormen immers de kern van Soest. We zetten daarbij in op maximale bereikbaarheid van Soest en Soesterberg, mede omdat het aantal inwoners zal toenemen door de bouw van nieuwe woningen. Onze dorpen blijven daardoor vitaal en de voorzieningen in stand, maar de VVD is tégen grootschalige uitbreidingslocaties. We zijn ook niet voor het ‘oprekken’ van de rode contouren, maar wel bereid aan de ‘rafelranden’ van Soest te bouwen, mits het groene karakter versterkt wordt. 

In onze gemeente groeit het besef dat het nu echt nodig is om in te gaan zetten op duurzaamheid. We zullen intelligente oplossingen moeten vinden tussen enerzijds woningbouw en anderzijds het behouden van dit groene karakter. We willen dat onze gemeente een bijdrage levert aan de noodzakelijke energietransitie en zijn het eens met de 50% CO2- reductie in 2030. We willen dat realiseren door te focussen op zonnepanelen op de daken binnen het dorpsgebied. We zijn tégen zonneweides en windmolens in de natuurgebieden en vóór selectieve inzet van deze energie-opwekkers op andere locaties, vanwege de impact op de leefbaarheid. En verder staan we positief tegenover innovatieve plannen, zoals het plan ‘Solar Runway’ in Soesterberg, de inzet van geothermie en het gebruik van eventueel andere innovatieve energiebronnen. Onderzoek alles, maar behoud het goede!