Nieuwe VVD fractie benoemd

De nieuwe gemeenteraad is officieel geïnstalleerd. Een plechtig moment waarbij alle nieuwe raadsleden hebben stilgestaan bij wat het betekent om raadslid te zijn.

Over trouw aan de Grondwet en de wet, over het niet geven of beloven van giften of gunsten om raadslid te worden en over het niet aannemen van giften of beloften om iets als raadslid te doen of te laten. Ieder van ons heeft uit volle overtuiging “dat verklaar en beloof ik” of “zo waarlijk helpe mij God almachtig” uitgesproken. En nu kunnen we echt als raadslid aan de slag voor Soest en Soesterberg. We hebben er zin in! Met extra besef van de verantwoordelijkheid die het ambt van raadslid met zich meebrengt.


Het begint nu met opstarten, de onderlinge taken verdelen, verkenningen voor een nieuwe coalitie en de eerste vergaderingen. We houden jullie op de hoogte!


Op de foto v.l.n.r. Rik van Zutphen (fractie assistent), Karel van Geet (fractie adviseur), Jasper van 't Net (raadslid), Liesa van Aalst- Veldman (fractievoorzitter), Anne Sterenberg (raadslid), René Corbeij (raadslid) en Vincent van Der Wardt (raadslid).