Tweede verslag informateur

De tweede informateur heeft verslag uitgebracht en nu kunnen de onderhandelingen beginnen. Het advies is dat Soest2002, GGS, VVD en PvdA met elkaar aan tafel gaan. En dat gedurende de onderhandelingen alle partijen betrokken blijven. Zodat we met elkaar in gesprek blijven om te komen tot nieuwe en constructieve manieren van samenwerken. Lees hieronder de bijdrage die fractievoorzitter Liesa van Aalst heeft uitgesproken namens de VVD-fractie.

Wij beginnen graag met het bedanken van informateur Mark Berntssen voor zijn advies. Voor het soepel overnemen van het informateurschap van mevrouw Van Mastrigt. En dat ook u met een onbevangen blik met ons in gesprek bent gegaan, en ons in staat stelt weer een volgende stap te zetten.

 

Om met de deur in huis te vallen: De VVD ondersteunt het advies van de informateur en wij zijn graag bereid om de inhoudelijke gesprekken met Soest2002, GGS en PvdA te starten.

 

Dit sluit aan bij de wens van de VVD-fractie, zoals we die in eerdere besprekingen ook hebben geuit, om tot een brede coalitie te komen. Waarin verschillende perspectieven zijn verenigd. Waarbij we accepteren dat we allemaal verschillend zijn, en elkaar vinden in de wens om samen problemen op te lossen. 

 

Het advies van de informateur laat ook zien, dat deze samenstelling van partijen niet de enige mogelijkheid was. We willen allemaal meedenken en -doen en hebben allemaal op onze eigen manier iets toe te voegen. Daarom onderschrijven wij ook het advies van de informateur om alle partijen mee te laten denken in het vervolgproces. Hoe we dat doen, zal soms nog wel even zoeken zijn, voor ons allemaal. 

 

Beslissend is, zo geeft de informateur ons mee, het HOE (onze manier van samenwerken). Dit is minstens zo belangrijk is als het WAT (de inhoud). Daarom zijn we blij met de handvatten die het advies hiervoor biedt en de interessante ideeën die daarvoor binnen de raad al bestaan. Luisteren is het devies, elkaar vragen blijven stellen om elkaar te kunnen begrijpen waar dat niet vanzelf gaat. Wetende dat we het niet altijd allemaal eens worden. En dat we niet in een rechte lijn naar succes zullen gaan. 

 

We ondersteunen het advies van de informateur om te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Omdat de opgaven zich niet zo één twee drie in hele concrete afspraken laten vertalen. Omdat het past bij de nieuwe manier van werken die we voorstaan. En ook omdat onze inwoners niet alleen het staartje van de besluitvorming mee willen maken, maar ook de weg ernaartoe. Niet alleen wij willen waar mogelijk meedenken en -doen, dat wil de samenleving ook.

 

De VVD-fractie kijkt dan uit naar de gesprekken die nog gaan volgen en de nieuwe manieren van samenwerken die we samen gaan ontdekken.