Wisselingen binnen de fractie: Anne Sterenberg fractievoorzitter

Met het bekrachtigen van het coalitieakkoord op donderdag 9 juni, vinden er een aantal wisselingen plaats binnen onze fractie. Huidig fractievoorzitter Liesa van Aalst wordt namens de VVD wethouder in het college.

De fractie is verheugd dat Liesa haar inzet voor onze mooie gemeente zal continueren. Liesa was in de periode 2018-2022 ook wethouder namens de VVD. Sinds de verkiezingen vervulde Liesa tevens de rol van fractievoorzitter. In die hoedanigheid heeft zij ook deelgenomen aan de coalitieonderhandelingen.

Op 1 juni heeft de fractie unaniem besloten over de opvolging van Liesa als fractievoorzitter. De fractie heeft in Anne Sterenberg een enthousiaste opvolgster gevonden. Anne werd in maart 2022 geïnstalleerd als raadslid. Hoewel Anne nieuw is in de Soester gemeenteraad, brengt zij haar eerdere ervaring als fractievoorzitter in Haarlem met zich mee.

Het vertrek van Liesa uit de fractie, leidt er ook toe dat er een nieuwe plek ontstaat in de fractie. Rik van Zutphen, zal deze voor hem vertrouwde plek weer gaan innemen. Rik was sinds 2017 tot maart 2022 ook al actief in onze fractie. De fractie is dan ook verheugd om Rik weer als raadslid te mogen verwelkomen. Sinds de verkiezingen is Rik aangehaakt gebleven bij de fractie in de rol van fractie assistent.

Met de installatie van Rik als raadslid op 9 juni, ontstaat er ook weer een plaats voor een nieuwe fractie assistent. Ook daarvoor hebben we al een enthousiaste kandidaat gevonden. Joost Lobbes zal deze rol vanaf 9 juni op zich nemen.

Hiermee is de cirkel weer rond en staat er een mooi team klaar welke zich de komende jaren met 100% inzet zal blijven inzetten voor onze inwoners.