Vuurwerkverbod Soest niet handhaafbaar

Zoals in de Algemene Plaatselijke Verordening staat, is in de gemeente Soest een algemeen vuurwerkverbod. Alleen categorie F1 vuurwerk is toegestaan. Dit verbod was voorgaande jaren ook van toepassing, echter toen was er sprake van een landelijk vuurwerkverbod waardoor er ook geen verkoop van (legaal) vuurwerk plaatsvond. We hebben tijdens de jaarwisseling allen kunnen waarnemen dat dit verbod ons geen vuurwerkvrije jaarwisseling heeft gebracht.

Vragen over handhaafbaarheid 

Dit jaar is er geen sprake van een landelijk vuurwerkverbod. Hierdoor zal de verkoop van vuurwerk zijn toegestaan. De VVD is van mening dat een verbod ook handhaafbaar dient te zijn. De VVD heeft daarom in de raadvergadering de volgende vragen gesteld over de handhaafbaarheid.

  • Acht de burgemeester het vuurwerkverbod handhaafbaar
  • Op welke wijze gaat de burgemeester handhaven
  • Hebben wij hiertoe voldoende handhavingscapaciteit?
  • Acht de burgemeester het gezien de in de Actualisatie Algemene plaatselijke verordening (APV) Soest opgenomen kanttekeningen niet verstandiger om een landelijk verbod af te wachten en tot die tijd dit verbod in te trekken? / zou de burgemeester de raad adviseren de APV hierop aan te passen.

Wat de VVD betreft trekken wij het verbod namelijk in, wij voorzien een jaarwisseling waarbij volop vuurwerk afgestoken zal worden. Waarvoor wij onvoldoende handhavers beschikbaar hebben om daadwerkelijk te handhaven. Vooral nu er gewoon vuurwerk verkocht zal worden. De enige mensen die nu nadeel ondervinden aan dit verbod, zijn de mensen die zich wel netjes aan de regels zullen houden en onze vuurwerkondernemers. De ouders die hun kinderen moeten teleurstellen dat er bij hun voor de deur geen mooie fontein wordt aangestoken, terwijl illegaal vuurwerk de lucht weer zal sieren en onze vuurwerk ondernemers hun omzet mislopen. Is dit wat wij willen? Daarnaast voelt dit verbod op gemeentelijk niveau onrechtvaardig, in naastgelegen gemeenten (denk bijv. aan Zeist) mag gewoon vuurwerk worden afgestoken. Dat is voor een deel van de Soesterbergers letterlijk in de woonwijk naast hun eigen wijk. Verder is het zwaardere (knal) vuurwerk al door rijksbeleid verboden. Hierdoor betreft het enkel siervuurwerk.

Het is dan ook zeer de vraag of dit verbod wel proportioneel en noodzakelijk genoeg is.

De bespreking van de vragen en de antwoorden daarop zijn hier terug te kijken. Algeheel kan geconcludeerd worden dat het verbod inderdaad niet handhaafbaar zal zijn. Dat ingezet wordt op de excessen en het illegale vuurwerk. Het lijkt er daarmee op dat de Soester die op nette wijze omgaat met het afsteken van vuurwerk niks te vrezen heeft. Tenzij een agent/handhaver deze persoon precies aantreft in de seconde dat het lont wordt aangestoken.