Begroting unaniem aangenomen. Hondenbelasting fors omlaag

Gisteren is de begroting unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Uit de bijdrage in de algemene beschouwingen van 3 november had al opgemerkt kunnen worden dat de VVD zou instemmen. Wij hebben onze dank uitgesproken voor het harde werk van onze ambtenaren en de griffie.

De VVD heeft tijdens de behandeling 2 voorstellen vanuit de oppositie omarmt.

Het eerste voorstel betreft de motie van het CDA, POS, Soest2002, BurgerBelangen en de PvdA om met daadkracht te blijven werken aan het helpen van inwoners die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, met name inwoners die niet onder bestaande regelingen vallen. De VVD heeft daarbij wel duidelijk gemaakt dat het voor de VVD voorop staat dat werken moet blijven lonen. Het voorstel werd overgenomen door het college.

Het tweede voorstel betreft het amendement van BurgerBelangen, CDA, POS en D66 om per 1 januari 2023 de kosten van het bezit van één of meer honden te verlagen tot het niveau van kostendekkendheid. Aan de OZB mogen wij helaas wegens coalitie afspraken niet tornen, wij willen de belastingen voor onze inwoners echter zo laag mogelijk. Dit voorstel is wat de VVD betreft dan ook een stap in de goede richting en hiermee verlagen we toch voor een deel van onze inwoners de lasten. Het amendement is met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Soest2002, GGS en PvdA stemden tegen.

De VVD kijkt terug op een mooie begrotingsbehandeling, is trots op het unaniem vaststellen van de begroting en kijkt uit naar de uitwerking van alle plannen.