VVD stemt in met bestemmingsplan Dalweg

Op donderdag 9 februari heeft de fractie van de VVD en een grote meerderheid in de raad ingestemd met het bestemmingsplan dat de richtlijnen geeft voor de bouw van maximaal 250 woningen aan de Dalweg. Er komen appartementencomplexen op de plaats van het huidige politiebureau en sporthal Beukendal. Onderstaand is de spreektekst van onze woordvoerder Vincent van der Wardt opgenomen met daarin de beweegredenen voor de VVD om in te stemmen met dit voorstel.


Voorzitter,  

Vanavond besluiten we over het bestemmingsplan Dalweg. Kort gezegd hebben we vanavond de keuze of we nog aan knoppen gaan draaien en daarmee een vertraging oplopen van 2 jaar of dat we instemmen met dit globale bestemmingsplan.  

Laten we eerlijk zijn, we staan voor een uitdaging in Soest. We hebben een groeiend aantal inwoners en een toenemende vraag naar betaalbare woningen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten we bouwen. En bouwen betekent ook keuzes maken. 

De VVD begrijpt de zorgen en bezwaren van onze omwonenden. Het is nooit leuk om te moeten wennen aan veranderingen in de omgeving waarin je leeft. Maar laten we niet vergeten waarom we hier vandaag zijn. We zijn hier om te beslissen over een plan dat erop gericht is om de woningnood in Soest aan te pakken. En dat betekent bouwen. 

Dat we hiermee bijvoorbeeld besluiten om voor 10 bouwlagen te gaan, is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen. Maar uiteindelijk moeten we de realiteit onder ogen zien. We hebben woningnood en we moeten handelen.  

De VVD heeft alle nagezonden informatie met interesse gelezen en kan stellen dat wij zoals gezegd niet aan de knoppen gaan draaien. We hebben als raad de kaders reeds gesteld, de tender loopt en wij kiezen er vanavond voor om vaart te maken met onze woningbouwopgave. Wij willen dit niet 2 jaar uitstellen. We betreuren het, dat de nagezonden memo, pas na de bespreking van vorige week in de raad is opgesteld. Wij vonden dit een zeer overtuigende memo. Uit participatie is immers gebleken dat een groot deel een speelse bouw wenst. Het weghalen van woonlagen, zal deze wens teniet doen, zo creĆ«ren we juist bouwblokken. Daarnaast is de impact op de opbrengsten te groot. In de memo hebben wij ook kennis kunnen nemen van het effect op de zichtlijnen. Wat ons betreft zijn deze effecten acceptabel ten opzichte van de grote roep om woningen in ons dorp. We hebben als raad hier de kans om meters te maken met onze bouwopgave.  

Soest heeft deze woningen echt nodig om ervoor te zorgen dat Soesters in de toekomst ook in Soest kunnen blijven wonen. Daarom kunnen wij de motie van POS om voorrang te geven aan onze eigen inwoners ook van harte steunen.

Want laten we niet vergeten, de woningzoekenden in Soest die hebben we helaas niet horen inspreken. Wij staan hier als raad voor ruim 46.000 inwoners. Daarbij moeten we het algemeen belang afwegen tegenover persoonlijke belangen en wij vinden dit een geschikte woningbouwlocatie, in het huidig coalitieakkoord zijn de ontwikkelkansen in het Dalweggebied dan ook nadrukkelijk genoemd. Daarbij borgen we met deze kaders wat ons betreft het dorpse en groene karakter.  Laten we ons richten op het grotere plaatje. Laten we ons realiseren dat door het instemmen met dit plan, we de kans krijgen om jonge gezinnen, starters en ouderen de kans te bieden om in onze gemeente te blijven wonen. 

Als we hier geen meters maken, waar gaan we dat dan wel bereiken? 

Natuurlijk willen wij als raad ook een vinger aan de pols houden. De wethouder heeft ons vorige week toegezegd mee te nemen in de vervolgplannen, ons actief te informeren en ons ook om advies te vragen. Wij hebben er vertrouwen in dat daarmee voldoende rekening gehouden gaat worden met de door ons meegegeven kaders. Om dit te waarborgen en hopelijk ook de omwonenden gerust te stellen. Dienen wij een motie in om deze toezegging zwart op wit te zetten.  


Stemming

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de raad in met het bestemmingsplan. Alleen POS en GroenLinks stemden tegen het bestemmingsplan.

De raad stemde unaniem in met de motie van de VVD, Soest 2002, GGS en PvdA waarmee de raad het college van B en W verzoekt om de raad actief te blijven informeren over de ontwikkelingen van de Dalweg. De motie roept ook op om de raad de mogelijkheid te geven om het college van advies te voorzien middels consultatie van de raad.

Daarnaast stemde een meerderheid van de raad, inclusief de VVD in met de motie van POS en CU-SGP waarmee de raad het college verzoekt om het maximum toegestane aantal woningen toe te wijzen aan inwoners van de gemeente Soest.

Hoe gaat het verder?

Nu de raad op 9 februari het globaal bestemmingsplan Dalweggebied heeft vastgesteld, wordt het bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure is na de zomer ook het tenderproces gestart. Dit is de selectieprocedure voor een ontwikkelaar van dit gebied. Eind maart 2023 wordt een marktpartij geselecteerd. Met deze partij worden de plannen uiteindelijk uitgewerkt waarbij ook de omgeving weer wordt betrokken.