Geluidsoverlast Tunnel N237 Soesterberg

De VVD heeft het College vragen gesteld over de geluidoverlast die door inwoners van Soesterberg wordt ervaren van de tunnel van de N237 (Amersfoortsestraat) die is aangelegd om Soesterberg kern meer met Soesterberg Noord te verbinden. Met name motorrijders en sportautobezitters rijden geregeld met hoog toerental en hoge snelheid door de tunnel om zoveel mogelijk geluid te produceren. Dit gebeurt zowel overdag als in de late avond en de nacht, met veel geluidsoverlast voor omwonenden tot gevolg. Tevens kan dit leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. De VVD heeft het College gevraagd welke oplossingen er zouden zijn om de geluidsoverlast te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten.