Algemene beschouwingen van de VVD over tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang

Tijdens de bijeenkomst van 14 maart heeft de raad gereageerd op de richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Die richtlijnen, het toetsingskader, stelde het college kortgeleden op. Het doel ervan is om te beoordelen of toekomstige locaties voor vluchtelingenopvang en tijdelijke woningen passend zijn binnen de gemeente Soest.

Onderstaand is de door de VVD uitgesproken tekst opgenomen. De vergadering is ook terug te zien: https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/38d2499a-b2dc-4db8-adec-7f0ae3138765 daar zijn ook alle documenten beschikbaar.

Voorzitter,

Vanavond zult u van de VVD een nog kritischer geluid horen dan u wellicht gewend bent. Wij maken ons namelijk zorgen. Als raad buigen wij ons nu ongeveer 2 maanden over dit kader.

De VVD vindt het schrikbarend om te zien hoeveel ruis en onduidelijkheid er is ontstaan op het opvangvraagstuk. Wat de VVD betreft is deze onduidelijkheid ontstaan op het moment dat het college ertoe heeft besloten om 2 opgaven op 1 hoop te gooien. Het asielvraagstuk en onze woningnood.

Hierdoor zijn er niet alleen onjuiste beelden ontstaan over de asielopgaven, maar hiermee hebben we ook onjuiste verwachtingen geschept bij onze inwoners. Er zijn beelden ontstaan dat starters, asielzoekers en statushouders onder 1 plan komen te wonen en er zo geen typische AZC’s ontstaan. In werkelijkheid blijft de asielopgave een separate opgave en zijn de tijdelijke woningen voor starters in de ogen van de VVD op dezelfde stapel gegooid, als doekje voor het bloeden richting onze inwoners die kritisch zijn op het asielvraagstuk.

De VVD zal in haar beschouwing dan ook een knip maken tussen deze 2 opgaven. Allereerst de asielopvang.

Ook hier is het mogelijke beeld richting onze inwoners ontstaan dat wij als raad nog daadwerkelijk iets in te brengen hebben. Dit met als risico dat wij het zogenaamde hitteschild zijn geworden richting onze inwoners; de raad kan toch ingrijpen?  In werkelijkheid staat de raad al tijden buiten spel, ook op de inzet van het Fletcher hotel heeft de raad geen invloed gehad. De besluiten zijn tot dusver aan de provinciale tafels genomen. Nu is er de Spreidingswet wat niet de oplossing is voor het daadwerkelijke probleem; de te hoge instroom. Met deze Spreidingswet staan we als raad wederom aan de zijlijn.

Net als voorheen, zullen aan de provinciale regietafel de gesprekken over de verdeling plaatsvinden. Als raad hebben wij er geen zicht op hoe er daarbij voor onze belangen wordt opgekomen. Wat pakt Soest op, wat moet Soest nog oppakken?

Wat de VVD betreft heeft Soest al een groot aandeel op zich genomen. Want laten we Kamp Zeist niet vergeten. Voor de VVD is het heel simpel, een aandeel hiervan hoort ook voor onze gemeente te tellen. Het zijn immers onze Soesterbergers die het meeste worden geconfronteerd met de komst van dit AZC.

Daarnaast is de VVD van mening dat Soest niet het braafste jongetje van de klas hoeft te zijn. Er zijn gemeenten in onze provincie die nog niks hebben ingebracht. Wij begrijpen dat we iets moeten, maar zolang het daadwerkelijke probleem niet wordt aangepakt: het verminderen van de instroom kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor het probleem dat in Den Haag is ontstaan. Wij zijn geen barbaren die tegen opvang zijn, maar wij willen wel realistisch zijn in wat wij eerlijk vinden. Hoe meer wij het probleem van Den Haag oplossen, des te minder urgentie is er landelijk om stevige maatregelen in te zetten om de instroom daadwerkelijk in te perken. Wat de VVD betreft is er in onze gemeente sowieso geen ruimte voor veiligelanders.

Naast dit stevige signaal heeft de raad niet veel in te brengen. Als het bestemmingsplan het toelaat en het COA het wenst, heeft de raad niks meer in te brengen. Toch is hier een volle zaal waarbij het beeld is ontstaan dat wij als raad nog in kunnen grijpen.

Ik kan u wel vertellen dat met het afwegingskader dat er nu ligt, met de vereiste dat er draagkracht moet zijn in de buurt, het toch onvoorstelbaar lijkt dat een wijk als Smitsveen dan als passend wordt gezien.

Voorzitter gelet op de tijd moet ik door naar het volgende probleem dat op de asielopvang stapel is gegooid. Het plan van het college om als doekje voor het bloeden 250 mensen ook van een woning te willen voorzien; statushouders, spoedzoekers, Oekraïners en ohja starters.

De VVD vraagt zich sterk af waar het getal 250 vandaan is geplukt. Kijkend naar de opgave op de statushouders en Oekraïners verwacht de VVD dat het aantal starters dat wij daadwerkelijk gaan helpen op 2 handen te tellen zijn. Een onderbouwing of verdeling ontbreekt. Hoe realistisch is het beeld dat nu wordt geschetst wordt richting onze inwoners. Ja u zult de komst van asielzoekers misschien wat zuur vinden, maar hier heeft u iets zoets: we doen ook iets voor de starters.

En naar wie wordt straks gekeken als er niet 1 extra starter een woning heeft gevonden: naar de raad, de raad is immers in gesprek gegaan met de inwoners. Dat vonden wij overigens heel fijn, maar we worstelen ook met de onmacht die deze onrealistische situatie ons brengt. De VVD wil namelijk vol inzetten op woningbouw voor onze Soesters. Maar de Soesters zijn er niet mee geholpen om deze doelgroepen op 1 hoop te gooien. Sinds wanneer zetten we afwegingskaders in voor de komst van starters, ik heb nog nooit iemand horen zeggen; ohjee er komen starters naar onze buurt.

Maar zo hebben we ons nu wel in een situatie gedwongen dat er een kader ligt met een opgave waarbij wij sterkte twijfels hebben over de

-          Waar komen de getallen vandaan? 250, waarom250

-          De haalbaarheid, we hebben geen enkel inzicht of de plannen haalbaar zijn

-          Kleinschaligheid, wat is kleinschalig, wat is daadwerkelijk werkbaar

-          En hoe realistisch zijn de beelden die we hierover hebben voorgeschoteld?

-          Tijdelijkheid, wat is tijdelijk. Uit de nadere info blijkt 5 jaar al onrealistisch te zijn omdat we dan financieel het schip in gaan

Normaal gesproken zegt het college de ‘hoe vraag’ is aan ons en nu krijgt de raad opeens de bal aan de voet om een niet smart kader nader te concretiseren. Voor de show richting onze inwoners kunnen we u er dan op wijzen; let u wel op de veiligheid en voldoende handhavers? De VVD past er in dit geval voor om uw huiswerk te doen als show richting onze inwoners. Wij zullen de bestemmingsplannen die onze kant op komen kritisch bekijken.

Voor de VVD is het heel duidelijk, tijdelijke woningen zijn geen permanente oplossing. De VVD vindt dit doekje voor het bloeden dan ook verspilde ambtelijke energie en ziet ons liever met 200% inzetten op onze permanente bouwprojecten voor een permanent dak boven het hoofd van onze Soesters. Hier is helemaal niemand mee geholpen, ook niet die 10 starters die met deze plannen misschien aan bod komen.

Tot slot, de VVD wil haar dank graag uitspreken richting alle betrokken inwoners, ook de inwoners die hier vanavond aanwezig zijn. De VVD wil het college nogmaals op het hart drukken de verdere participatie met onze inwoners heel serieus te nemen en de inwoners te betrekken voordat de knopen doorgehakt zijn. Daarnaast zou de VVD het college ook willen uitnodigen om het gesprek aan te gaan met de inwoners rond het Fletcher hotel, of zij open zouden staan voor verlenging. Hetzelfde geldt voor het Albertsdorp.