Startersleningen gemeente Soest verder veruimd

Sinds 2013 kennen we in de gemeente Soest de Verordening Gemeentelijke Starterslening. Deze verordening is bedoeld om starters op de woningmarkt te ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning. In de evaluatie van het Masterplan Wonen, begin 2023, is aangekondigd dat na de herziening van de doelgroepenverordening het college moet gaan onderzoeken of de verordening starterslening moet worden aangepast. Daarnaast is er tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023 unaniem een motie door de gemeenteraad aangenomen, waarin wordt gevraagd om de verordening te herzien en aan te passen naar de huidige woningmarkt. Lees hieronder de stemverklaring die Raadslid Jasper van 't Net heeft gegeven.

Voor ons ligt het concept besluit over de verordening van de startersleningen.


En u zult begrijpen dat als indiener van de eerder genoemde motie. De VVD fractie hier sympathiek tegenover staat.


De VVD fractie is ervan overtuigd dat deze verordening veel Soester woningzoekenden kunnen gaan ondersteunen om in aanmerking te komen voor een woning in onze gemeente.


Zelf was ik kort geleden ook een woningzoekende  en ik weet uit eigein ervaring hoe moeilijk het is om zonder die starterslening een hypotheek te krijgen. 


De VVD stemt dan ook voor dit voorstel en hoopt dat vele startende Soesters met behulp van de startersleningen hun eerste stappen kunnen maken op weg naar een eigen woning in Soest


Wilt u het hele raadsbesluit lezen?

Hieronder vindt u de link:

 https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ac70d20b-e8f1-44b0-89a1-1c3dd198a4fe?documentId=d924a56c-a4bb-4e41-a657-da174c9b880d&agendaItemId=4c344632-5ba1-4f97-8ba4-46d2d7f4627e